Czym są i jak obniża się koszty magazynowania?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz niewielki sklep internetowy, czy duże przedsiębiorstwo, koszty magazynowania mogą stanowić znaczną część Twojego budżetu operacyjnego. Optymalizacja tych kosztów to klucz do poprawy rentowności działalności. W tym artykule przyjrzymy się, czym są koszty magazynowania, jakie czynniki na nie wpływają oraz jakie strategie można zastosować, aby je zredukować.

Czym są koszty magazynowania?

Koszty magazynowania to wydatki związane z utrzymaniem towarów w magazynie. Obejmują one koszty:

 • bezpośrednie – takie jak wynajem powierzchni magazynowej, energii, utrzymanie i ochrona magazynu,
 • pośrednie – takie jak koszty zarządzania zapasami, utracone sprzedaże z powodu braku zapasów, przeterminowane produkty czy koszty związane z niewłaściwym zarządzaniem zapasami

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, skali przepływu towarów i modelu zarządzania powierzchnia magazynową, ustalane są koszty magazynowania towarów.

Jakie czynniki wpływają na koszt magazynowania?

Wielkość i lokalizacja magazynu, typ i wartość przechowywanych towarów, efektywność procesów magazynowych, a także sezonowe wahania popytu to tylko niektóre z czynników, które wpływają na koszty magazynowania. Rozumienie tych czynników jest kluczem do optymalizacji kosztów i zwiększenia efektywności operacyjnej, więc warto przyjrzeć się im dokładniej.

Jakie są główne koszty magazynowania?

 • Usługi magazynowe – bieżąca obsługa w zakresie: przyjęcia towaru, składowania, kompletowania zamówienia, pakowania, wysyłki.
 • Koszty serwisowania – wszystkie urządzenia takie jak suwnice, wózki czy podnośniki muszą być na bieżąco serwisowane, by spełniać wymogi bezpieczeństwa.
 • Koszty obsługi systemów informatycznych – utrzymanie systemów informatycznych, które rejestrują przepływ towarów w magazynie oraz zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowników.
 • Ubezpieczenie – podstawą utrzymania stabilnego biznesu jest odpowiednie zabezpieczenie pracowników, maszyn i wynajmowanej powierzchni.
 • Starzenie się zapasów – przekroczenie daty ważności towaru generuje dodatkowe koszty w postaci miejsce paletowe bez pokrycia oraz za proces utylizacji.

Koszty magazynowania – jak obliczyć?

Chcąc zredukować koszty magazynowania należy najpierw obliczyć ich wartość. Jak zrobić to prawidłowo? Przy kalkulacji warto wziąć pod uwagę udział poszczególnych kosztów w całej strukturze wydatków magazynowych. Następnie sumę wyrażoną w wartości procentowej odjąć od przeciętnego stanu zapasów w danym okresie. Warto skorzystać ze specjalnych programów do obliczania kosztów magazynowania towaru.

Jak obniżyć koszt magazynowania?

Mimo wielu kosztów, jakie trzeba ponieść, korzystając z magazynów, istnieje wiele strategii, które mogą pomóc zredukować koszty magazynowania, zwiększając jednocześnie efektywność i jakość dokonywanych operacji. Oto kilka z nich:

 • Optymalizacja procesów magazynowych – każdy proces magazynowy, od przyjęcia towaru, przez kompletację zamówień, aż po wysyłkę, może być optymalizowany. Może to obejmować lepszą organizację miejsc pracy czy skuteczne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.
 • Inwestowanie w technologię – nowoczesne technologie, takie jak systemy zarządzania magazynem (WMS), automatyzacja i robotyka, mogą znacząco zwiększyć wydajność operacji magazynowych. Mogą one pomóc w zarządzaniu zapasami, śledzeniu przepływu towarów, a także w zapewnieniu dokładności i szybkości procesów magazynowych.
 • Zarządzanie zapasami – takie działania jak regularne monitorowanie zapasów, przewidywanie popytu, a także stosowanie strategii takich jak Just-In-Time (JIT) czy First-In-First-Out (FIFO) pozwolą na systematyczne opróżnianie magazynu i nie narażą towaru na utratę jakości.
 • Szkolenie personelu – szkolenia z obsługi sprzętu, procedur bezpieczeństwa, a także szkolenia dotyczące konkretnych procesów magazynowych mogą zwiększyć wydajność pracowników, co przekłada się na obniżenie kosztów.

Inwestycja w „zielone magazyny” to niższe koszty magazynowe

Inwestowanie w ekologiczne budynki magazynowe przynosi wiele korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa.

 • Oszczędności w zakresie energii i wody,
 • wyższa efektywność operacyjna,
 • poprawa zdrowia i komfortu pracowników,
 • korzyści podatkowe.

To tylko niektóre z zalet, które przemawiają za wyborem magazynów z ekologiczną  certyfikacją (np. w systemie certyfikacji ekologicznej BREEAM). Ekologiczne budynki magazynowe są zaprojektowane tak, aby minimalizować negatywny wpływ na środowisko poprzez efektywne wykorzystanie energii, wody i materiałów. Jednak magazyny z certyfikatem BREEAM to inwestycja długoterminowa, która niesie ze sobą szereg korzyści ekonomicznych:

 • Niższe koszty eksploatacyjne

Jedną z kluczowych zalet ekologicznych budynków magazynowych jest ich niższy koszt eksploatacji w porównaniu do tradycyjnych budynków. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych, takich jak energooszczędne oświetlenie LED, izolacja termiczna, systemy zarządzania energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak panele słoneczne, można znacznie obniżyć rachunki za energię elektryczną i ogrzewanie.

 • Konkurencyjność na rynku

Inwestowanie w ekologiczne budynki magazynowe może również przynieść korzyści w zakresie konkurencyjności na rynku. Coraz większa liczba klientów preferuje firmy, które podejmują świadome działania ekologiczne i dbają o środowisko. Posiadanie ekologicznego magazynu może wzmocnić pozytywny wizerunek firmy, przyciągnąć  klientów i znacząco zwiększyć udział w rynku.

 • Inwestycja w przyszłość

Świadomość ekologiczna wciąż rośnie, a razem z nią szereg regulacji krajowych oraz unijnych, które dążą do poprawy stanu środowiska. Już teraz głównym celem europejskiej inicjatywy „Zielony Ład” jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Przedsiębiorstwa, które wykazują się społeczną odpowiedzialnością biznesu, mogą spodziewać się preferencyjnego traktowania pod względem korzystniejszej polityki fiskalnej. Inwestycja w magazyny z certyfikatami ekologicznymi (np. BREEAM) to długiej perspektywie korzyść ekonomiczna, która pozwoli obniżyć koszt usług magazynowych.

Zrozumienie kosztów magazynowania i czynników, które na nie wpływają, jest kluczem do optymalizacji procesów magazynowych i zwiększenia rentowności firmy. Obecny rynek oferuje wiele magazynów klasy A, które dzięki zastosowanym innowacją generują niższe koszty magazynowania, jednak to „zielone magazyny” z certyfikatem BREEAM to najkorzystniejsza inwestycja w przyszłość.

Napisane w kategorii Firma