Jakie są tryby udzielania zamówień publicznych i na czym polegają?

Prowadzenie firmy wiąże się nie tylko z oferowaniem usług i produktu, ale też z licznymi działaniami wynikającymi bezpośrednio z obowiązującego prawa. Przedsiębiorstwa mają możliwość skorzystania z usługi, jaką jest obsługa prawna firm, a którą oferuje kancelaria prawna. Obsługa prawna firm obejmuje między innymi zamówienia publiczne. Przetargi przeprowadza się na różne sposoby. Dowiedz się, jakie są tryby ich udzielania i na czym to tak właściwie polega.

Czym są zamówienia publiczne?

Nie każdy musi zdawać sobie sprawę z tego, czym jest obsługa prawna firm czy zamówienia publiczne. Hasła te oznaczają usługi, jakie kancelaria adwokacka może zaoferować przedsiębiorcy. Jeśli korzysta on z jej pomocy, oznacza to, że osoba z kierunkowym wykształceniem nadzoruje dla niego między innymi tworzenie umów i innych dokumentów, szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, przekształcenia spółek czy ich rejestrację oraz zmiany statutów. W uproszczeniu oznacza to wszystkie czynności regulowane przez prawo. Same zaś zamówienia publiczne to postępowania przetargowe i również zalicza się je do obsługi firm.

Tryby udzielania zamówień publicznych

Różne tryby udzielana zamówień publicznych w zakresie obsługi prawnej firmy przez kancelarię adwokacką to tak naprawdę formy prowadzenia postępowania przetargowego. Organizuje się je na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przetarg nieograniczony – w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie oferty składają wszyscy zainteresowani nim wykonawcy.
  2. Przetarg ograniczony – po zaprezentowaniu ogłoszenia o zamówienia wykonawcy składają wnioski o jego wykonanie i spośród nich wyłania się podmioty zaproszone do składania propozycji.
  3. Negocjacje z ogłoszeniem – w tym przypadku zamówienie udzielane jest tym, którzy po publicznym ogłoszeniu zostali zaproszeni jako wykonawcy do wzięcia udziału w postępowaniu. Składają oni oferty wstępne, w których nie została określona cena.
  4. Negocjacje bez ogłoszenia – w takiej sytuacji zamawiający negocjuje warunki umowy dotyczącej publicznego zamówienia z wybranymi podmiotami.
  5. Dialog konkurencyjny – po publicznym ogłoszeniu zamówienia prowadzi się rozmowy z wybranymi osobami, a potem zaprasza się je do składania ofert.
  6. Partnerstwo innowacyjne – wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu dotyczącego prac badawczo-rozwojowych mogą składać wszyscy zainteresowani nim wykonawcy.
  7. Zamówienia z wolnej ręki – w takich okolicznościach toczy się postępowanie z jednym, wybranym podmiotem.
  8. Licytacja elektroniczna – wykonawcy przesyłają propozycje za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej.

Jak widać, istnieje bardzo wiele trybów udzielania zamówień publicznych. Więcej informacji na ich temat może udzielić kancelaria zajmująca się na przykład takimi kwestiami jak obsługa prawna firm w Warszawie.

Zamówienia publiczne jako część obsługi prawnej firm

Tryby udzielania zamówień publicznych to procedury obejmujące organizowanie przetargów i wchodzą w zakres szeroko pojętej obsługi firm. Świadczy je kancelaria prawna z Warszawy, na przykład Kancelaria Radkiewicz. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat, by prowadzić własny biznes świadomie. By postępować transparentnie i legalnie. Sprawdź, jakie jest aktualnie obowiązujące w tym zakresie prawo.

Napisane w kategorii Firma