Płyty paździerzowe – czym się wyróżniają i gdzie się je stosuje?

Obecnie płyty pilśniowe, OSB czy MDF są chętniej wykorzystywane niż płyty paździerzowe, które przez długi czas były bardzo popularne w budownictwie oraz meblarstwie. Płyty paździerzowe nie zniknęły jednak zupełnie z rynku i ze względu na swoje właściwości wciąż znajdują zastosowanie.

Jak zbudowana jest płyta paździerzowa?

Ten typ płyty powstaje z paździerzy roślin włóknistych. Najpierw muszą one zostać dobrze oczyszczone i wyselekcjonowane, a następnie spaja się je ze sobą pod wysokim ciśnieniem i przy odpowiednio dużej temperaturze – głównym spoiwem dla paździerzy jest klej. Do produkcji płyt paździerzowych używa się przede wszystkim łodygi konopi oraz lnu. Zdrewniałe części tych roślin są lekko zmiękczane oraz zmienia się w procesie obróbki ich właściwości, dzięki czemu będą one mogły stworzyć twardą, stabilną i wytrzymałą płytę.

Jakie właściwości posiada płyta paździerzowa?

Cechą charakterystyczną płyty paździerzowej jest jej duża gęstość. Do tego taka płyta jest odporna na zginanie statyczne oraz dobrze znosi rozciąganie w kierunku prostopadłym do płaszczyzny. W płycie paździerzowej bez problemu można umieszczać gwoździe oraz wkręty, łatwo też ją przyciąć do pożądanego kształtu, stąd powszechne zastosowanie tego materiału w przemyśle meblarskim.

Powierzchnia płyty paździerzowej jest dosyć gładka i jednolita, niemniej nie wygląda ona równie atrakcyjnie co płyta drewniana, dlatego zwykle płyty wykorzystywane do produkcji mebli wykańczane są okleinami. Największą wadą jest niska odporność na działanie wilgoci oraz duża nasiąkliwość, przez co płyt paździerzowych nie stosuje się na zewnątrz oraz w pomieszczeniach, w których sprzęty często mają kontakt z wodą.

Gdzie można używać płyt paździerzowych?

Głównym przeznaczeniem płyt paździerzowych była produkcja mebli. Obecnie częściej korzysta się z materiałów takich jak płyty MDF, dostępnych na przykład na Siekierki.com.pl, które mają jeszcze lepsze parametry, są znacznie odporniejsze na wilgoć i nie zawierają szkodliwych chemikaliów. Płyty paździerzowe mają jednak tę zaletę, że są bardzo tanie, więc wciąż robi się z niej meble albo stosuje jako materiał izolacyjny. Po płyty paździerzowe chętnie sięgają także majsterkowicze – to tani materiał i do tego bardzo łatwy w obróbce. Płyta paździerzowa idealnie też nadaje się do wykonania tymczasowych konstrukcji, pojemników oraz sprzętów dla zwierząt.