Uprawnienia UDT – jak zostać konserwatorem urządzeń dźwignicowych?

Popularne urządzenia dźwignicowe, znane też pod nazwą urządzeń transportu bliskiego (UTB), usprawniają pracę w wielu gałęziach przemysłu i transportu. Dlatego należy szczególną uwagę zwracać na ich stan techniczny i od razu usuwać wszystkie wykryte awarie. Nie powinny się tym jednak zajmować przypadkowe osoby, niemające odpowiedniej wiedzy i uprawnień konserwatora Urzędu Nadzoru Technicznego (UDT).

Konserwator UDT – kim jest i czym się zajmuje?

Różne odmiany suwnic czy żurawi są zazwyczaj poddawane intensywnej eksploatacji, mają więc prawo z czasem ulec mniejszej lub większej awarii. W tym właśnie momencie trzeba wezwać konserwatora z uprawnieniami UDT i tylko on może zajmować się serwisowaniem wymienionego wyżej sprzętu.

Oczywiście serwis to nie jedyne co wchodzi w zakres jego obowiązków, a takie usługi oferuje również ALSO Holding. Do jego zadań, oprócz jak najszybszego usunięcia usterek, należy również:

  • przeprowadzanie przeglądów technicznych, których częstotliwość jest określona w specyfikacji sprzętu i przepisach UDT;
  • kontrola i ewentualna wymiana wszystkich wymagających tego elementów suwnic, wciągarek czy żurawi oraz materiałów eksploatacyjnych, takich jak smary i płyny hydrauliczne;
  • prowadzenie całej niezbędnej dokumentacji technicznej;
  • ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, zapoznawanie się ze zmianami przepisów i nowymi rodzajami urządzeń dźwignicowych.

Jeszcze raz uczulamy, aby nie robić napraw we własnym zakresie, co może doprowadzić nawet do nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia. Powoduje też naruszenie zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy, możliwość wypadku obsługi i osób postronnych znajdujących się w pobliżu.

Konserwator UDT – jaką wiedzę i umiejętności powinien posiadać?

Tak szeroki zakres obowiązków wymaga tak samo dużej wiedzy. Konserwatorowi nie powinny być obce zagadnienia budowy i sposobu działania wszystkich urządzeń, z jakimi będzie miał do czynienia w swojej pracy. Na pewno przyda się też wiedza z zakresu obowiązujących przepisów BHP, co pozwoli zadbać o bezpieczne przeprowadzenie prac konserwacyjnych. Mile widziane są też pewne zdolności manualne znacznie ułatwiające i przyspieszające naprawę powierzonego mu sprzętu.

Konserwator UDT – kto może pracować w tym zawodzie ?

Aby móc pracować w poszukiwanym na rynku pracy zawodzie konserwatora UDT trzeba wcześniej ukończyć odpowiednie kursy. Obowiązujące w Polsce prawo mówi też, że mogą się na nie zapisywać wyłącznie osoby pełnoletnie, mające wykształcenie o profilu technicznym, minimum ukończoną szkołę zawodową. Należy również przejść badania lekarskie przeprowadzone przez specjalistę medycyny pracy, określające, czy można pracować na tym stanowisku.

Konserwator UDT – w jaki sposób można nim zostać?

Wszystkie kursy zawodowe mające przygotować do pracy konserwatora UDT zawsze składają się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej. Pierwsza pozwala zapoznać się z budową i zasadami działania poszczególnych urządzeń dźwignicowych, a druga uczy ich obsługi i przeprowadzania napraw oraz prac konserwacyjnych.

Zakres wiedzy do opanowania jest naprawdę duży, właśnie dlatego lepiej wybrać ścisłą specjalizację i zajmować się w przyszłości określonymi rodzajami dźwignic, np. tylko suwnicami. Kurs kończy państwowy egzamin, najpierw teoretyczny, złożony zazwyczaj z 10 pytań, a następnie praktyczny, oba przed Komisją Dozoru Technicznego.

Napisane w kategorii Firma