Którego angielskiego uczymy się w szkołach?

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że język angielski ma wiele wersji. Warto zatem zgłębić ten temat, wyjaśniając, na czym polegają różnice oraz którego języka dotyczy nauka angielskiego w szkole.

Różnice w angielskim

Zacznijmy od wyjaśnienia, na czym polegają różnice w poszczególnych wersjach języka angielskiego. Na pierwszy plan wysuwa się akcent, czyli inny sposób wymawiania poszczególnych sylab czy słów. W niektórych przypadkach różnice są duże, i to na tyle, że aż ciężko zrozumieć rozmówcę.

Kolejna kwestia to sposób formułowania wypowiedzi. Przykładowo, w angielskim amerykańskim stosuje się więcej skrótów. Natomiast w angielskim brytyjskim zwykle używa się pełnych sformułowań, które pod kątem leksykalnym są bardziej prawidłowe.

Nauka angielskiego to też przyswajanie słówek. W tym obszarze uczeń może mieć najwięcej problemów, ponieważ w poszczególnych wersjach języka niektóre słówka znacząco się różnią. Nie chodzi tu tylko o różnice w pisowni, lecz o używanie zupełnie innych słów do określania tych samych rzeczy.

Nauka angielskiego, czyli dominacja brytyjskiego

Choć nie istnieje żadne odgórne zalecenie, którego języka należy nauczać w polskiej szkole, przeważnie jest to angielski brytyjski. Zdecydowana większość podręczników bazuje właśnie na tej wersji języka angielskiego. Co więcej, również nauczyciele w większości posługują się angielskim brytyjskim. Niemniej w przypadku nauki angielskiego już po zakończeniu edukacji szkolnej, wybór wersji języka jest w zasadzie dowolny.

Szkoła językowa – wybierz, czego chcesz się uczyć

Jeśli interesuje Cię nauka angielskiego w wersji amerykańskiej, bez problemu znajdziesz odpowiedni kurs. Znajdziesz również kurs nauki angielskiego w wersji brytyjskiej, a czasem nawet australijskiej. Co istotne, w szkołach prywatnych informuje się o wersji nauczanego języka. Co więcej, często wskazuje się na najważniejsze różnice pomiędzy poszczególnymi wersjami, aby kursant mógł stwierdzić, że otrzymał absolutnie kompleksową edukację językową.